Creatieve Coöperatie Zwolle

nieuwe gevel esdstr 1

Ruimte voor creativiteit

“In april 2012 opende de Creatieve Coöperatie haar deuren. De Creatieve Coöperatie biedt een omgeving voor creatieve ondernemers, als werkomgeving en ontmoetingsplaats. De gevestigde ondernemers en de bezoekers tijdens het Open Huis troffen een gebouw aan dat positivisme, kleurrijkheid uitstraalde en unieke werkplekken herbergde in een inspirerende omgeving. Ruim een jaar later heeft deze uitstraling aan kracht gewonnen, onder andere door het voortdurend inrichten en herinrichten van gemeenschappelijke ruimtes. Het concept hiervoor is van de hand van Andy Vissers en Margreet Thijssen. De verdere uitwerking en de realisatie is door Andy uitgevoerd. Op een plezierige en eigenzinnige wijze heeft Andy steeds haar concept bewaakt, maar ook de inbreng van de medegebruikers en/of ondernemers van het pand opgenomen in haar plannen. Zij heeft op een kundige wijze de uitstraling van het gebouw in stand gehouden en door haar toevoegingen de mogelijkheden vergroot en benut. Gelukkig heeft zij haar bedrijf gevestigd in de Coöperatie en bewaakt daardoor voortdurend de door haar aangebrachte stijl van het huis!’

Coby Zandbergen – Bestuur Stichting Creatieve Cooperatie vanuit Cibap vakschool voor verbeelding

Voor zowel het interieur als het exterieur (gevels, binnenplaats, terras) zijn diverse ontwerpen gemaakt hoe het voormalige schoolgebouw van Cibap tot een creatieve broedplaats kan worden verbouwd. Onze uitgangspunten waren: maak het gebouw laagdrempelig en inspirerend, creëer een ruimte waar creativiteit centraal staat. Wat heeft creativiteit nodig om zich te ontwikkelen? Een ruimte waar je uitgedaagd wordt, geïnspireerd wordt, waar je je thuis voelt, waar ruimte is om te ondernemen, creëren, ontmoeten, samen te werken, exposeren, waar de faciliteiten zijn die je “prikkelen” en inspireren….. Een plek waar je zin krijgt om aan de slag te gaan!

Omdat we al bij de opstart van de Creatieve Coöperatie in maart 2011 bij het project zijn betrokken, hebben we gelijk vanaf het begin kunnen meedenken in het hele proces. Door de samenwerking met de vele betrokken partijen zijn er verrassende keuzes gemaakt die er toe geleid hebben dat het hele pand een totaal nieuwe uitstraling heeft gekregen met relatief weinig middelen. Als ontwerpers hebben we de eigenaar en beheerders kunnen overtuigen van belangrijke keuzes binnen het ontwerp.

ga terug naar portfolio: