natuurspeeltuin + buurtpark

Ruimte voor spelen en buurtcontacten

Samen met een medebewoner heb ik het initiatief genomen om een speelvoorziening en buurtpark in onze Vinexwijk Stadshagen te realiseren. Wij misten in onze buurt een goede speelvoorziening en dan met name voor de iets oudere kinderen. De plek die daarvoor bestemd is kon nog steeds niet worden ingericht, omdat die (na 15 jaar …) nog steeds grenst aan een bouwlocatie. Dit vormt een groot risico voor spelende kinderen. Die veiligheid hebben we uitgebreid besproken met alle partijen en meegenomen in het ontwerp.

Ons idee was een natuurspeeltuin en bovendien een buurtpark als ontmoetingsplek voor alle bewoners uit de wijk. We hebben daar de medebewoners in mee weten te krijgen. Met hulp van de ideeënmakelaar van de gemeente Zwolle hebben we samen met buurtbewoners, aangrenzende basisschool, aangepaste woonvorm van de J.P. vd Bent-stichting, jongerencentrum LevelZ en de landschapsarchitect van de gemeente Zwolle samengewerkt naar een totaalplan voor het gebied. Het is een lang traject geweest, maar vanaf het voorjaar van 2013 wordt de natuurspeeltuin gerealiseerd.

Mijn rol hierin was steeds opnieuw weer meedenken om betaalbare oplossingen te vinden. Ik heb diverse ideeën voor de inrichting aangedragen en tekeningen gemaakt. Want als ontwerper jeukten mijn handen om het terrein eens te gaan inrichten. Ook heb ik met diverse partijen in dit project veel gesprekken gevoerd en ben nog steeds betrokken bij de verdere afronding en inrichting van deze bijzondere en mooie plek.

ga terug naar portfolio: